КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 337 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "Пізнайко"

 

Річний звіт керівника 2020-2021 н.р.

 

Звіт завідувача

 Комунального закладу освіти

 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 337 комбінованого типу»

Дніпропетровської міської ради 

про проведену роботу з розвитку навчально-виховної діяльності та укріплення

матеріально-технічної бази ДНЗ

у 2020-2021 навчальному році

 

Даний звіт оформлений відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», статей 27, 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  наказів Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», від 32.03.2005 №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладах освіти на загальних зборах колективу(конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу за 2020/2021 навчальний рік. 

 

Основна мета звітування: Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.  

 

Порядок денний:

 1. Вибори секретаря зборів.  
 1. Вибір лічильної комісії.  
 1. Звіт завідувача. 
 1. Обговорення звіту. 
 1. Таємне голосування. 

 

 

 

 

 

 

І. Загальна характеристика.

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 337» розпочав функціонування у 1977 році. Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: 

 • музична, спортивна зали; 
 • три кабінети логопедів; 
 • методичний кабінет та медичний блок; 
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи; 
 • спортивний та ігрові майданчики. 

 

II. Склад вихованців.

На 01.09.2020 рік в ДНЗ № 337 функціонує 11 груп: 2 група раннього віку, 4 груп дошкільного віку, 1 група інклюзивна, 4 групи логопедичні. Заклад відвідує близько 200 дітей. 

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 6 груп - з 10,5 годинним перебуванням дітей, 5 груп - з подовженим робочим днем роботи - 12 годин. 

Зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації на сайті Дніпровської міської ради. Батьки обов‘язково надають заяву, ксерокопію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров‘я дитини (форма 0-86 та 063- щеплення). 

 

 

III. Кадрове забезпечення.

  Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач, вихователь методист, 1 музичний керівник, 4 логопеда, 1 асистент вихователя, 1 керівник гуртка, 19 вихователів.  

Освітній рівень педагогів:

 1. педагогів - Повна вища педагогічна освіта;  

17 педагогів – середня спеціальна освіт.  

Стаж роботи педагогічних працівників:

 До 3-х років - 4; 

від 3 - до 10 років – 5;  

від 10 до 20- 3;  

від 20 лет - 14; 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

   12- спеціалісти; 

2 - спеціаліст II категорії;  

2 - спеціаліст І категорії;  

4 - спеціаліст вищої категорії. 

У ДНЗ створюються оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів. Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

IV. Пріоритетні напрямки діяльності у 2020-2021навчальному році.

Орієнтуючись на Державні документи, стандартні та пріоритетні напрямки дошкільного виховання, за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), з метою підвищення якості освіти, забезпечення її послідовного інноваційного розвитку педагогічний колектив дошкільного закладу освіти № 337 в 2020/2021 навчальному році визначив і спрямовував свої зусилля на рішення таких завдань: 

 1. Забезпечення фізичного,психічного і соціального розвитку дітей, у тому  числі з особливими потребами, їх адаптація до змінених умов життя та успішного входження у соціальне середовище шляхом впровадження у практику уже розроблених і рекомендованих педагогічних новацій;
 2. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку.
 3. Забезпечити сучасні належні умови для розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями, враховуючи їх індивідуальні особливості, ступінь і характер мовленнєвих відхилень.

 

 1. Продовжити роботу щодо формування уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватись здорового способу життя шляхом використання сучасних методик.

 

Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі в минулому навчальному році відбувалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Інструктивно – методичного листа МОН України від 30.07.2020 року № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021н.р.», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів та спрямовувалась на реалізацію основних завдань дитячого закладу. Освітньо-виховна робота з дітьми велася за комплексною освітньою програмою «Дитина » .

Вирішення поставлених завдань здійснювалось через систему навчально-методичної роботи з педагогами та батьками.  

Освітня робота з дітьми проводилась на основі діагностики та педагогічного аналізу, з урахуванням актуальної суспільно – політичної, соціально – економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступового інноваційного розвитку. 

Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу. 

Упродовж 2020/2021 навчального року було проведено 4 тематичних засідання педагогічної ради:

 • «Основні пріоритетні напрями освітньої роботи у новому навчальному році» (серпень), 
 • «Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку» (листопад), 
 • «Виховуємо юних дослідників» - шляхи формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку за сферою « Природа»» (лютый), 
 • «Аналіз здійснення навчально-виховного процесу за 2020-2021 н.р.» (травень). 

Також було проведено семінари:

 • Семинар –практикум для педагогів « Освітня технологія ТРВЗ» (листопад), 
 • Інтерактивний семінар – практикум « Експериментально-дослідницька діяльність як чинник пізнавального розвитку»  (лютий). 

Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять протягом навчального року всіх вікових груп.  

 

Протягом року проведено консультації:

 • «Організація роботи в ДНЗ у світі вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та  листа МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (вересень), 
 • «Особливості адаптації дітей раннього віку в умовах ДНЗ » (вересень), 
 •  «Патріотичне виховання дітей старшого віку» (жовтень), 
 •  «Мова вихователя, як складова його педагогічної діяльності» (листопад), 
 • «Безпека дорожнього руху» (листопад), 
 • «Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами в умовах ДНЗ» (грудень), 
 •  «Виховання самостійності та працелюбності у дошкільників» (січень), 
 • «Батьки на канікулах з дітьми» (січень), 
 •  «Сенсорне виховання, як засіб розвитку пізнання дітей раннього віку» (лютий), 
 •  «Сторітелінг: мистецтво розповідання або як зацікавити й мотивувати дитину» (березень), 
 •  «Дихальна гімнастика – найкращі ліки для дітей з « слабкими» легенями» (квітень), 
 •  « Літо дітям на добро, на втіху» Особливості планування роботи з дошкільниками влітку» ( травень)
 • «Сонце, повітря та вода - найкращі друзі» (травень), 
 • «Попередження отруєння грибами та рослинами» (травень). 

Питання покращення життя дітей в ДНЗ ставились на виробничих нарадах: 

 • «Правила внутрішнього трудового розпорядку» (вересень), 
 • «Організація роботи з охорони життя і здоровя дітей» (грудень), 
 • «Співпраця педагогів та технічного персоналу в організації освітньо - виховної роботи в ДНЗ» (лютий), 
 • «Готовність ДНЗ до літнього оздоровчого періоду» (травень). 

А також відбулися майстри-класи для педагогів: 

 • « Казкова країна розвиваючих ігор Воскобовича» ( листопад)
 • « Пісочна терапія» ( січень)

У дошкільному закладі функціонують 4 логопедичні групи. В них створені сприятливі умови для проведення корекційно - відновлювальної роботи для дітей з порушенням мовного апарату. Всі заняття проводяться за підгрупами та індивідуально. З дітьми працюють спеціалісти: вчителя – логопеди, вихователі логопедичних груп. Наші логопеди Нєжнова Г.Г., Струменщикова Т.К., Переходова Г.О. та Карандаш В.І. постійно вносять інновації в практичній роботі з дітьми-логопатами: використання Су-Джок терапії, пісочної терапії, логоритміки, сенсорних елементів, казкотерапії для розвитку мовлення дітей.  

В кожній логопедичній групі є логопедичний куточок, обладнаний всіма необхідними матеріалами для роботи вихователя по закріпленню матеріалу. Групи укомплектовані за віком та рівнем розвитку дітей. Всі форми корекційної роботи носять індивідуально – підгруповий характер. Графік роботи складений так , щоб він був упорядкованим і зручним для батьків, вихователів, спеціалістів і не заважав здоров’ю дітей.

Також в ДНЗ функціонує інклюзивна група для дитини з особливими освітніми потребами. Освітній процес здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, за окремими програмами, затвердженими МОН, та методиками з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та рекомендацій ІРЦ.

З метою створення оптимальних умов для навчання дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі в ДНЗ створена команда психолого-педагогічного супроводу дитини: вчитель-логопед Карандаш В.І., вчитель-дефектолог Переходова Г.О. та асистент вихователя Гудакова Л.М..

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дитині шляхом проведення корекційно-розвиткових занять за напрямом відповідно до індивідуальних особливостей дитини. Асистент вихователя надає допомогу під час здійснення освітнього процесу, забезпечує індивідуальний супровід, надає консультації батькам та педагогічному колективу.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей враховуючи завдання річного плану, педагоги груп дітей старшого дошкільного віку на заняттях та в повсякденному житті намагались збагатити соціальний досвід дитини, її життєвої компетенції i тому багато уваги приділяли дослідницькій діяльності, рішенню питань в спеціально створених ігрових проблемних ситуаціях, де дитині надається можливість проявити себе, самостійно знайти правильне рішення, висловитися, почути оцінку своїм діям, діям товаришів, дорослих. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про навчання.  

            Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу. Випускники ДНЗ мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок)  до навчання в школі. 

Розуміючи, що окреслені річним планом завдання з навчання, розвитку та виховання дітей можуть бути вирiшенi тiльки в разі відповідального, грамотного ставлення до цього всіх педагогічних працівників, їx фахової майстерності, творчого відношення до справи виховання малят, педагогічної грамотності, протягом всього навчального року приділялась велика увага підвищенню теоретичного та практичного рівня майстерності педагогів. 

VI. Робота медичного персоналу

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша Сітало Л.О.. Головним завданням є дотримання санітарно- гігієнічного режиму, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) працівники закладу здійснювали свою діяльність з урахуванням необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Сестра медична старша забезпечує щоденний контроль за проведенням протиепідемічних заходів, проводилась роз’яснювальна робота з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби.  

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів.  

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд. 

 

VIII. Організація роботи з сім'ями вихованців

 Взаємодія з сім'ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків навчально-виховному процесі, якої інколи не вистачало на протязі року. Але батьки не завжди брали активну участь в тренінгах, батьківських зборах, які проводилися в онлайн режимах. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовує для цього різноманітні активні форми співпраці: батьківські збори, тренінги, індивідуальні консультації різних спеціалістів. 

IX. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

  Діяльність адміністрації спрямована на виховання  учасників навчально - виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов'язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. 

За звітний період не зафіксовано випадки травмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. 

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою. 

Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання. 

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Було поновлено плани евакуації. У жовтні року та в квітні - згідно річного плану відбулися «Тижні безпеки життєдіяльності дитини». 

 

X. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я 

педагогічних працівників.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ, яким надається додаткова відпустка до 10 календарних днів окремим категоріям працюючих. 

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення). 

В дошкільному закладі є багато педагогів які проявляють творчу активність, навіть самовідданість в роботі, у підготовці до свят, у проведенні цікавих форм організації дошкільнят, у взаємоповазі один до одного, у підтримці іміджу нашого дошкільного закладу. 

XI. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

За 2020/2021 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків та спонсорської допомоги батьків була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного закладу.  

За допомогою благодійних внесків та спонсорської допомоги батьків:

 • Ремонт групової кімнати та сан.вузла групи № 9;
 • Ремонт групової кімнати гр № 8;
 • Ремонт кабінету логопеда гр № 3;
 • Придбання гардини в музичну залу та хол;
 • Придбання м’якого покриття на підлогу у спортивну залу;
 • Придбання подступів в гр № 12;
 • Придбання дитячих меблів в гр № 6;
 • Придбання ігрових дитячих меблів в гр № 5, 10;
 • Шафи господарські в гр № 12 ,7,10; 
 • Шафи для одягу в гр № 3, 4, 10;
 • Шафи для пед. посібників в гр. № 4;
 • Придбання пісочниці-хатинки на гр № 12;
 • Фарба, господарчі товари, канцтовари;  
 • Придбані в кожну групу безконтактні термометри; 
 • Ролети в гр №  4,10; 
 • Обслуговування домофонів;
 • Поповнення Інтернету;
 • Оплата охорони;
 • Придбання світильників.

За допомогою депутатських та бюджетних коштів:

 

 • Заміна дерев’яних вікон на металопластикові;
 • Заміна дверей на металопластикові в гр № 2, 4, 8, 9;
 • Ремонт музичної зали; 
 • Заміна  двох альтанок.

 

Шановні батьки! Впродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків, побажань на нашу адресу, побачили, що наші батьки люди небайдужі. Велика вдячність від всього колективу «Пізнайко» за підтримку та допомогу нашому дошкільному закладу. 

 

Завідувач КЗО «ДНЗ № 337» ДМР                                 О.М. Горнік