КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №337 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "Пізнайко"

 

Річний звіт керівника 2018 рік

 

ДНЗ   № 337 знаходиться за адресою:

             49100 м. Дніпро,

             провулок Відрадний ,8.

В ДНЗ працюють 11груп:

{C}-         Ранній вік – 2 групи

{C}-         Дошкільний вік – 5 груп

{C}-         Спеціалізовані – 4 групи

{C}-         Інклюзивна група  ( на базі спеціалізованої )

    Чисельний склад дітей – 235, за нормою – 178.

    Склад педагогічного колективу: 4 логопеда, , 1 вихователь-методист, 21 вихователь, 1 асистент вихователя, 2 керівника гуртка,  2 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури.

     Матеріальне, навчально-розвиваюче облаштування груп спрямоване на особистісно-орієнтований підхід в організації навчально-виховної роботи з дітьми.

     Наявність допоміжних служб (пральня, харчоблок, медичний кабінет, що мають відповідне обладнання забезпечують необхідний догляд і безпечне перебування дітей на протязі дня.

    Для виявлення здібностей дітей та корекції їх розвитку у  навчальному закладі функціонують  спортивна зала, музична зала, кімната психологічного розвантажування., кімната з нородознавства( світлиця )

Режим роботи груп:

             2 ясельні : 1-10.5 годин

                                1- 12.00 годин  

            5 садових :  1- 10.5 годин

                                4- 12.00 годин

            4 спеціалізовані : 4 - 10.5 годин

    В дошкільному дитинстві вибудовується міцний фундамент, який є основою духовного становлення особистості. Ще такі маленькі сьогодні громадяни вже завтра творитимуть майбутнє своєї держави. І від того, як ми, дорослі, навчимо їх любити власну країну, розуміти себе й толерантно ставитися до інших, як навчимо активно діяти і творчо розв’язувати проблеми, залежить майбутнє і цілісність нашої держави.

    Тож головною метою діяльності нашого дошкільного закладу стало методичне забезпечення інноваційної діяльності педагогічних працівників, створення оптимальних умов для якісного професійного зростання педагогічних кадрів та якісне й ефективне розв’язання поставлених методичних завдань.

     Упродовж 2016-2017 навчального року діяльність педагогічного колективу ДНЗ № 337 була спрямована на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність і реалізацію завдань законодавчо-нормативних документів», «Про охорону дитинства», Закону України «Про мови», Наказу Президента України № 344/2013 від 25.06.13 «Про національну  стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Наказу МОН України № 768 від 14.06.13 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення освітою дітей з особливими потребами», Наказу №772 від 17.06.2013 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів»,лист МОН № 1/9-499 від 17.07.13 «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи ДНЗ», лист МОН № 1/10-2574 від 25.07.13 «Щодо фізкультурно-оздоровчої  та спортивно-масової роботи в ДНЗ», лист МОН № 1417/23949 від 16.08.13 «Зміни до Типового положення педагогічних працівників» та інших чинних актів вищих органів державної влади.

      Упродовж 2017– 2018 навчального року педагогічний колектив працював над такими завданнями:

1.   Поглибити роботу щодо національно- патріотичного виховання дітейчерез ознайомлення з народними та календарними святами.

2. Робота колективу щодо формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми (соціалізація)

3.  Продовжувати роботу над корекцією психічних процесів ( мислення, пам'яті, уваги), ємоційно-вольової сфери, звукового боку мовлення у спеціалізованих групах.

4.    Поглибити роботу з  економічного та музичного  виховання дітей дошкільного віку.

5.   Продовжувати роботу щодо формування фізичного, психічного та соціального здоров'я дошкільників, мотивації здорового способу життя в контексті правового виховання.

 

     Увесь зміст навчально – виховного процесу було націлено на використання програм: Базовий компонент дошкільної освіти, « Українське дошкілля», «Дитина», «Программа ДОУ компенсирующего типа для детей с нарушением речи». Т.Б. Филичева, С.А. Миронова,  «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» Трофименко Л.І., «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5-го року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.

      Додаткові програми: «Я у Світі». (нова редакція), «Система корекційної роботи».Н.В.Ніщева, «Я маленька людина» , «Дитина і довкілля», «Радість творчості» Борщ Р.М., Самойлик Д.В., «Дитяча хореографія». А. Шевчук, «Театр фізичного виховання дошкільників».  ЄфименкоМ.М., «Са-Фі-Данс», К. Крутій «Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку», А.А. Шептифрац «Развитие творческих способностей с помощью метода психологической активации», «Інтелект України», «Граючись вчимося. Англійська мова." Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.

      Організовуючи освітню діяльність, педагоги використовували в своїй роботі інноваційні технології, перспективні сучасні методики, авторські парціальні програми, навчально – розвивальні посібники, керувались рекомендаціями, виявляючи ініціативність і творчість. Виконуючи педагогічні завдання колектив закладу намагався впродовж року створити найсприятливіші умови розвитку, навчання та виховання дітей.

    Освітній процес, побудований з урахуванням та задоволенням вікових потреб дитини дошкільного віку і спрямований на особистісно – орієнтоване спілкування й суб’єкт – суб’єктну взаємодію дорослого з дитиною, безумовно, сприятиме розвитку в дитини самоконтролю, самоповаги й поваги до інших. Тому,  вихователі нашого закладу для підвищення своєї професійної компетентності в цьому навчальному році проходили  курсову перепідготовку при ДОІППО за графіком з оплатою згідно законодавства. Згідно з пунктом 1 ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту» атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу здійснювалась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.93р. №310, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.12.93р № 176.

     За результатами атестації 2017-2018 навчального року:

 1. Підтверджена  кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» вихователя Машковцевій Ю.Г.

2. Присвоїна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»  вихователю Старик Н.В.

3. Підтверджено педагогічне звання « вихователь - методист» вихователя спец.групи Солопеки М.І.

4. Підтверджений 10 тарифікаційний розряд вихователів спец.групи Галкіній О.С. та Чижовій Л.В.         

        Порушень щодо графіку проведення атестації педкадрів та ведення документації не виявлено.

        З метою реалізації Закону «Про дошкільну освіту» в Україні ,вирішення завдання щодо підвищення якості освіти та підвищення рівня професійної майстерності, з педагогічним колективом проводилися різні форми методичної роботи:

- Масові: педагогічні ради, семінари – практикуми, проблемні семінари, теоретичні семінари, майстер – класи, перегляди занять, методичні години, конкурси – виставки;

-Групові: методичні об'єднання, творчі групи, батьківські збори;

-Індивідуальні: наставництво, консультування, бесіди, самоосвіта, атестація, курси підвищення кваліфікації.

    У цьому контексті головною метою і професіональним  завданням  педагога стало переосмислення своїх функцій в організації життєдіяльності дитини. Виконання функцій організатора, керівника, наставника для найменших, а надалі – колеги, радника, друга та товариша для інтелектуальної, осмисленої, цивілізованої й культурної діяльності дітей потребує з боку дорослих відповідних мобільних та усвідомлених змін, що спрямовані на адекватний супровід дорослішання дитини. Не викликає сумніву, що набутий педагогами досвід, пов'язаний з участю в інтерактивних заходах, буде реалізовуватися в безпосередній роботі з дітьми.

Незаперечний той факт, що здоров’я дитини є базисною основою її виховання, навчання та розвитку. Закономірно постає головне завдання – створити умови для оптимально активної життєдіяльності дітей дошкільного віку, яка забезпечить їхнє щасливе зростання. Успішна реалізація цього завдання передбачає необхідність з перших років життя формувати у малят основи культури здоров’я.

Протягом 2017– 2018 навчального року  колектив продовжував роботу  зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

На допомогу вихователям були розроблені комплекси рухливих ігор оздоровчого спрямування, вправи  на розвиток дрібної моторики пальців рук, лікувальна гімнастика для очей, стопи, ніг, гімнастика пробудження; конспекти занять з фізкультури, спортивних свят та розваг; комплекси корегувальних вправ, оздоровчі хвилинки, рекомендації щодо організації динамічних пауз, піших переходів в різні пори року.

 Протягом 2017 - 2018 навчального  року під постійним контролем було питання відвідування дітьми дошкільного навчального закладу. Завдяки роз’яснювальній роботі  вдалося знизити відсоток  безпричинного невідвідування дітьми  ДНЗ.

     Організацією харчування дітей з березня 2018 року займається компанія «Продрезерв – 5».   Але робота щодо дотримання вимог Інструкцій з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах проводилась на належному рівні. Систематично здійснювався контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналах контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Дотримується графік видачі готової продукції з харчоблоку. Ведеться облік використаних продуктів. Оплата харчування здійснюється згідно законодавству.

      Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на батьківських зборах, нарадах при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

     Разом з оздоровчими, освітніми й розвивальними завданнями педагогічний колектив нашого навчального закладу виконує  ще й низку корекційних завдань з дітьми із порушеннями мовлення, які мають відхилення в розвитку мовлення за умов нормального слуху. Порушення мовлення відрізняються за формою, механізмом виникнення та ступенем прояву, тому ми вирішуємо такі завдання:

 1. розвивати звукову та змістову сторони мовлення, мімічну й артикуляційну моторику, фізіологічне й мовне дихання;
 2. формувати навички координації мовлення та рухів, а також навички релаксації;
 3. корегувати перебіг психічних процесів;

    На підставі заяв батьків в ДНЗ створена інклюзивна група для дітей з особливими освітніми потребами  на освіту, їх соціалізацію та інтеграцію в суспильство. З дітьми працював асистент вихователя. Ми робили все для того, щоб кожна особлива дитина повірила у те, що можна бути щасливою, активною і цікавою для інших, а для всіх оточуючих цю дитину  - не привід когось боятися або уникати.

    На належному рівні проводилась робота щодо зміцнення здоров'я дітей дошкільного закладу: загартовуючи заходи (загартування повітрям, водою, гігієнічна гімнастика,

С-вітамінізація), проведення занять з фізичної культури з обов'язковим врахуванням індивідуальних особливостей дітей, оздоровчий біг, хореографія.

    Забезпечувалась висока працездатність дітей протягом всього заняття не допускаючи перенавантаження. Своєчасно проводився патронаж відсутніх дітей.

    Проводився повсякденний контроль за чітким виконанням режиму дня, тривалості прогулянок, санітарним станом приміщень, одягом дітей відповідно температурному режиму.

    Протягом року проводились спортивні свята,  розваги,  Дні здоров'я. Постійно проводились заняття з художньої гімнастики для дівчаток старших груп.

    Отже, можна зробити висновок, що для реалізації завдань із зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя в ДНЗ створені всі необхідні умови.

      Батьки та вихователі нашого дошкільного заходу прагнуть усіляко оберігати дітей від можливих загроз навколишнього світу та за найменшої небезпеки поспішають на допомогу. Однак інколи дошкільникам усеж доводиться зустрічатися з небезпекою сам на сам.  Тож вони мають знати, як правильно поводитися у тій чи іншій життєвій ситуації. Як навчити дітей безпечно взаємодіяти з довкіллям та які форми освітньої роботи обрати для цього, знають усі учасники  освітнього процесу нашого дошкільного навчального закладу.

     Саме тому всі заплановані заходи під час проведення «Тижня безпеки дитини» в цьому році були направлені на їх розв’язання. Основною метою та завданням «Тижня безпеки дитини» були:

 1. удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників щодо питань профілактики побутового травматизму;
 2. надання дітям елементарних знань про себе, навколишнє середовище; елементарних правил щодо поведінки у надзвичайних ситуаціях;
 3. формування у дітей навичок особистої гігієни та правил безпечної поведінки в оточуючому середовищі;
 4. відпрацювання питань щодо запобігання і регулювання на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків та захисту персоналу і дітей.
 5. відпрацювання питань про порядок дій посадових осіб у разі отримання інформації про загрозу вчинення терористичного акту;
 6. проведення батьківських зборів щодо запобігання побутового травматизму серед дітей.

     Під час «Тижня безпеки життєдіяльності» проведено рейд перевірку з виконанням педагогічними працівниками та дітьми вимог безпеки життєдіяльності: під час сну, у груповому приміщенні, під час прийому їжі, на прогулянці, на заняттях з ліплення та аплікації, фізичної культури.

     У ході рейду перевірки виявлено, що під час проведення занять вихователі груп   здійснюють контроль за правильністю тримання ножиць, пензля; користування дітьми клеєм та стекою.

     В групах систематично проводяться заходи з профілактики травматизму: відсутні небезпечні предмети, меблі промарковані та закріплені, добрий стан підлоги та достатнє освітлення групових кімнат.  

     У закладі навчання дітей із питань безпеки життєдіяльності передбачається педагогами в планах навчально — виховної роботи і проводиться щоденно безпосередньо під час спеціально — організованої навчальної діяльності, ігрової діяльності, самостійної (художньої, рухової, мовленнєвої, трудової, дослідницької та ін.), індивідуальної роботи, спостережень, екскурсій, свят, розваг тощо.

     Із метою виконання освітніх завдань наш педагогічний колектив організував пізнавальну роботу з дітьми, яку реалізовував  в таких основних формах: хвилинки безпеки, уроки практичного життя, дидактичні ігри тощо.

     У кожній групі оформлені куточки щодо профілактичної роботи з батьками та вихованцями з питань дорожнього травматизму, правил пожежної безпеки, правил поведінки під час прогулянок тощо. У методичному кабінеті в достатній кількості є необхідний матеріал для роботи з дітьми та батьками.

     Попередньою роботою з персоналом стало проведення інструктивних занять згідно з планом: «Дії персоналу ДНЗ при виявленні підозрілого предмета на об’єкті»; «Організація роботи  персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій природного характеру - надання першої медичної допомоги потерпілим, ліквідація наслідків урагану», «Порядок дій педагогічних працівників при надходженні погрози по телефону або випадку вибуху на території об’єкта», «Порядок дій при прийомі телефонних повідомлень з погрозами терористичного характеру і правилах поводження з письмовими анонімними матеріалами».

     Педагоги самостійно ознайомилися з Концепцією захисту населення та території при надзвичайних ситуаціях, з порядком дій при захопленні людей у заручники. В довершення цієї роботи на даному етапі стало проведення практичного тренінгу «Порядок оповіщення при НС» - дії робітників при отриманні сигналу «Увага, всім!» та мовній інформації штабів ЦЗ. Проведени тренинги з євакуації дітей.

     Згідно  плану з персоналом закладу було проведено лекції: «Дії персоналу ДНЗ у разі виникнення пожежі», «Організація роботи персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій природного характеру; «Порядок дій педагогічних працівників у разі отримання інформації про загрозу вчинення терористичного акту».  Старша медична сестра Сітало Л.О. провела майстер-клас з педагогами: «Правила надання першої медичної допомоги дітям».

    Педагогічними працівниками закладу були оформлені тематичні стенди «Бережімо життя і здоров’я дітей»  за розділами: «Дитина у світі природи», «Дитина і вулиця», «Дитина у світі людей та предметів», «Здоров’я дитини».  Були оформлені санітарні бюлетені: «Перша медична допомога у разі травмувань», «Як уберегти дітей від застуди і грипу».

     Важливий чинник ефективності роботи – тісна взаємодія між батьками та педагогами. Батьки мають уважно ставитися до здоров’я своїх дітей, підтримувати їхні права до самостійності, заохочувати ініціативу, допомагати знаходити вихід з різних ситуацій.

     Тому, під час проведення Тижня безпеки з батьками вихованців були обрані різні форми роботи:

 1. батьківський всеобуч – «Законодавче забезпечення дитинства», «Інклюзивна освіта в дитячому садочку»,  «Запобігти, виявити, допомогти – профілактика, діагностика та корекція порушень психофізичного розвитку дошкільнят»;
 2. тест для батьків – «Як би ви вчинили, якщо ваша дитина пішла гуляти у чужий двір?»;
 3. консультація – «Протипожежні знання у кожну сім’ю»;
 4. майстер-клас для батьків – «Ігрові технології у навчанні дітей дошкільного віку правилам дорожнього руху»;
 5. фотовиставка – «Неповторні миттєвості життя»

    Насамкінець хочемо зазначити, що нам вдалося у змісті занять з безпеки життєдіяльності, розроблених нашими педагогами досягнути того,що в майбутньому діти будуть обачними й за потреби зможуть захистити не лише себе, а й тих, хто поряд.

     Результатом діяльності закладу з даного питання є відсутність випадків травматизму дітей протягом року.

    В дошкільному закладі працює творча група,  яка повністю відповідає своїй назві. До її складу увійшли вихователі які мають звання вихователь-методист, музичний керівник, вчителі-логопеди – люди творчого складу, які своїм творчим  натхненням запалюють серця усіх навколо себе - і вихователів і   своїх вихованців: Солопека М.І., Лилк А.О.,Сисоєва Є.П.., Нежнова Г.Г.., Кацай В.Л.

     Вся їх робота впродовж навчального року була направлена на покращення педагогічного процесу та створення найкращих умов для поліпшення психологічного комфорту у групах. Завдяки творчій групі протягом навчального року були проведені : театралізований тренінг для вихователів –«Дітям про економіку, енергозбереження та заощадливість »; круглий стіл з використанням мультимедійної системи «Формування елементарних економічних уявлень у дітей засобами гри»,  « Ознайомлення з Міжнародною програмою соціально-фінансової освіти дітей та молоді « Афлатот»

 

20180329_142736.jpg

 

 

     Відповідно до теми педагогічної ради готуються методичні рекомендації, даються вихователям завдання для самостійної роботи, проводяться анкетування педагогів, тижні відвідування та взаємовідвідування занять. Творча група добирає, опрацьовує, рекомендує літературу, ознайомлюється з перспективним педагогічним досвідом, готує виставку методичних матеріалів, інформаційні бюлетні, аналітичні матеріали.

   Вся їх робота впродовж навчального року була направлена на покращення педагогічного процесу та створення найкращих умов для поліпшення психологічного комфорту у групах. Завдяки творчій групі протягом навчального року були проведені :

 - семінар – практикум для вихователів «Родинні традиції-джерело словесної творчості дошкільників» - метою якого стало ознайомлення вихователів з методами, прийомами і засобами розвитку словесної творчості дошкільників на засадах родинних традицій.;

  -теоретичний семінар «Соціальна та фінансово-економічна освіта дошкільників як складова загальнолюдської культури» - метою якого стало підвищення рівня компетентності педагогів щодо економічного виховання дошкільнят та соціалізації дошкільників в умовах сьогодення.

 -проблемний семінар « Використання інноваційних педагогічних технологій для покращення комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників»-метою якого стало розширити уявлення педагогів з проблеми використання в практиці роботи з дошкільниками сучасних інноваційних технологій з метою формування мовленнєвої компетентності дітей.

-практичний семінар   для вихователів спеціалізованих груп на тему: « Розвиток

 зв язного мовлення засобами мнемотехніки.»

 -майстер – класи:  «Ознайомлюємося з танцями народів світу»,  «Українська народна іграшка», «Організація та проведення занять з шахової гри з дітьми дошкільного віку».
 -огляд-конкурс « Квітник , город на підвіконні»

 -творча година « Мовленнєві витинанки: вигадуємо казку»

     Про результативність роботи творчої групи свідчить проведене анкетування серед педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу взагалі до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в іноваційному режимі

    Впродовж навчального року були проведені педагогічні ради:

    .«Соціально-економічній освіті дошкільників-новий подих» - метою якої стало: поглиблити знання педагогів щодо використання сучасних методів навчання, здобути уміння і навики для успішного розв’язання завдань економічного виховання дітей, стимулювати творчі пропозиції педагогів.   

«Шляхи оптимізації мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку»- метою якої стало: розширити уявлення педагогів про вікові особливості розвитку мовлення дошкільників та засоби й методи роботи щодо ефективності мовленнєвих занять

    В ході підготовки до педагогічних рад з вихователями проводились різні форми методичної роботи: консультації, семінари – практикуми, анкетування, ігрові – тренінги….

     Вивчення стану навчально — виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалось за допомогою різних видів контролю.

    Згідно з річним планом внутрішньо-садового контролю було  проведено фронтальний контроль по темі: «Створення умов для соціального розвитку дітей в ДНЗ» - мета: ефективність роботи з соціального розвитку.

   Створенню  предметно — розвивального середовища в нашому ДНЗ приділяється забагато уваги. Педагоги прагнуть використовувати іноваційні підходи і принципи побудови предметно — ігрового простору. Оскільки кожна вікова група для багатьох дітей є їхньою другою оселею, адже вони  тут проводять велику частину дня.

     У дитячому садку малюки грають, малюють, ліплять, їдять, сплять, спілкуються з однолітками і дорослими. Доведено, що від того, наскільки комфортно організоване предметно -розвивальне середовище в групі, багато в чому залежать показники інтелектуального і особового розвитку дитини, рівень її вихованості, готовності до школи, емоційний стан. Увага до особи кожного дошкільника, підтримка його індивідуальності, збереження фізичного і психологічного здоров`я є найважливішим завданням нашого дошкільного закладу.

    Аналіз фронтальної перевірки показав, що під час побудови предметно — розвивального середовища груп педагоги, поза сумнівом, ураховують різні чинники: вік і стать дітей, їхні потреби та інтереси, вимоги програми виховання та навчання, методичні розробки, норми СанПіН тощо.Саме тому на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти і переходу дошкільних установ в інноваційний режим розвитку необхідно переглянути підходи до моделювання комфортного предметно — розвивального середовища як у групах, так і в ДНЗ загалом.

      Враховуючи зміст завдань Базового Компоненту та програми «Українське дошкілля» щодо розвитку особистості дитини, у підсумках роботи дошкільного навчального закладу за 2016 – 2017 навчальний рік було визначено, що мало уваги приділяється розвитку у дошкільників патріотичних почуттів. Тому педагогічний колектив дошкільного навчального закладу визначив одним із пріоритетних завдань на 2017 – 2018 навчальний рік -  «Поглибити роботу по формуванню патріотичних почуттів дошкільників на традиціях народної педагогіки через пріоритет родинного виховання». 

     Плідна та систематична  робота в закладі ведеться щодо вивчення рідної мови, формування мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування. Для реалізації вимог Закону України “Про засади державної мовної політики” в закладі були проведені  деякі консультації для вихователів “Використання усної народної творчості під час виховання у дітей патріотичних почуттів”. Метою  проведення цієї консультації стало: розкриття  впливу  усної народної творчості на розвиток мовлення дітей дошкільного віку, вивчення  шляхів та методів ознайомлення дітей з народною творчістю.

    Також впродовж року були проведені консультації: “Розповідання за серією сюжетних картин на основі літературних творів”.

     Педагогами ДНЗ за допомогою батьків була оформлена кімната з народознавства в якій були зібрані предмети українського побуту, теоретичні матеріали про українські ремесла, майстрів, музикантів, художників. Була створена виставка робіт народних промислів  

( вишиванки, хустки, постільна білизна, предмети побуту, посуд опішнянський, косівський, закарпатський, петриківський розпис та ін..). В цієї кімнаті проводились заняття з дітьми по ознайомленню з ремеслами українського народу, вивченню віршів, пісень та народних творів, а також міні - заняття з ліплення, малювання, вишивання та плетіння  На ціх заняттях господарював дух українського народу, діти проникались його красою,мудрістю, працьовитістю. Діти з великою радістю відвідували цю кімнату. Проведени були також екскурсії для батьків – яки були дуже вдячні за таку можливість побачити  та ознайомитись з українським народним мистецтвом та побутом.

Творчою групою були розроблені дидактичні ігри з патріотичного виховання для дітей старшого дошкільного віку, рекомендації для батьків: «Як виховати патріота». Було проведено «Свято вишиванки» та « Фестіваль української народної пісні» в яких приймали участь вихованці та їх батьки.

    З метою забезпечення комплексного підходу педагогів та батьків у формуванні гармонійної і творчої особистості дитини, маленького патріота своєї країни,  в закладі , було проведено  Свято родини.

    Традиційно, вшановуючи пам'ять Великого Кобзаря, поета та художника Тараса Григоровича Шевченка, у березні місяці кожного року у нашому дошкільному закладі проводиться Тиждень української літератури, метою якого є: закріплення та розширення знань дітей про видатного українського поета та художника Тараса Шевченка.

На цей тиждень планується  робота як з вихователями нашого закладу, вихованцями так і з їх батьками: консультації для вихователів «Залучення дітей до світу прекрасного: творчість Т.Шевченка – художника», години спілкування «Велике слово Кобзаря», тематичні та інтегровані заняття на різних вікових групах, папки – пересувки для батьків «Тарасові шляхи». Також проводяться різні святкові заходи – розваги, тематичні виставки, конкурси дитячих малюнків «У вінок Кобзареві» тощо. Попередньо з вихованцями проводяться бесіди, на яких актуалізуються знання дошкільників про життя славетного письменника, з’ясовується, які поезії їм уже відомі. Інтерес у дітей викликає розглядання зразків художньої спадщини Тараса Шевченка у формі репродукцій його картин.

      З метою виявлення рівня теоретичної підготовленості батьків щодо розвитку патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку було проведено анкетування. Це допомогло виявити, чи можуть батьки пояснити вираз  «бути патріотом» та термін «патріотичне виховання»?  Багато питань в анкеті було направлено на знання історії свого міста та його видатних людей.

    У середніх та старших групах вихователями  була проведена дуже велика робота по ознайомленню дошкільників з рідним містом: бесіди,  віртуальні екскурсії, колажі, фото —

виставки, виставки дитячих малюнків. А в завершенні цієї роботи пройшли ітогові заняття, на  яких діти були справжніми екскурсоводами, показали свої знання щодо історії свого міста та надали рекомендації щодо перспектив його майбутнього.

    Проведені методичні заходи сприяли підвищенню педагогічної компетентності як педагогів з питання розвитку патріотичних почуттів у дошкільників так і батьків вихованців. Водночас разом із традиційними з’явилося багато інноваційних методів і засобів підвищення рівня пізнавальної активності дошкільників до свого міста. Серед них  -  підтримка дорослими дитячої ініціативи; заохочення дитини до самостійних творчих пошуків; переорієнтування освітнього процесу з керівництва діяльністю дітей на взаємодію; забезпечення сприятливого психологічного клімату у колективі.

 

     Впродовж навчального року вихователі тричі проводили діагностику загального розвитку дітей, розвитку психічних процесів, основних рухів. Узагалі діти дошкільного віку засвоїли завдання освітніх ліній Базового компонента та вимог освітньої програми “Українське дошкілля”. Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в дітей дошкільного віку засвідчив, що середні показники належать таким освітнім лініям, як  “Соціально-моральний розвиток

      Найвищі показники належать таким освітнім лініям, як “Креативний розвиток”, “Фізичний розвиток”, що вказує на те, що в закладі приділяється належна увага питанню формування в дітей прагнення вести здоровий спосіб життя, навчанню малят ціннісного ставлення до власного здоров`я. На високому рівні діти здобувають соціальний досвід та розуміють своє місце в соціумі як активного учасника.

      За діагностикою психічного розвитку дітей раннього віку були обстежені моторика, уміння руки, образотворча діяльність, емоційно-соціальний розвиток, мовлення. Загальні показники порівняльного обстеження (початок і кінець навчального року) склали: достатній рівень розвитку збільшився на 18, 6%, нормальний високий – збільшився на 28, 6%, середній нормальний – зменшився на 17,2%, слабкий нормальний – зменшився на 11,5%, зовсім слабий рівень розвитку зійшов нанівець.

      Аналіз рівня обізнаності, вмінь та вправності дітей, відповідно до вимог Базового компонента, показав, що кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась порівняно з початком навчального року на 17%,  дітей із середнім рівнем – на 16%, дітей із низьким рівнем розвитку зменшилося на 33%. Підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з художньо-мовленнєвої діяльності, ознайомлення з довкіллям та природою складає 18 %.

      Наприкінці кожного навчального року проводиться моніторинг засвоєння розділів програми в усіх вікових групах.

      Показники рівня навчальних досягнень дітей старшого дошкільного віку на кінець навчального року становлять: високий рівень – 45%, середній – 45%, нижче за середній – 10%, низький – 0%. Згідно з результатами діагностики соціально- емоційного стану дошкільників відсоткове співвідношення рівнів (високого, середнього, низького) свідчить про високий рівень загального соціально-емоційного стану дітей.

      Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчать, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Базовим компонентом та програмою «Українське дошкілля», нормативними документами.

Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти-випускники мають: на достатньому рівні (62%) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів; достатній (51%) і середній (49%) рівні працездатності; достатній (60%) і середній (40%) рівні розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (92%); діти мають достатній і середній рівні саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрагування; 26% дітей-випускників мають порушення у звуковимові, що знизило результати засвоєння розділів програми з навчання мови; у 86% дітей-випускників сформована мотивація на шкільні види діяльності.

     Зусиллями педагогів шкіл  № 66,73 та дошкільного закладу були організовані такі заходи, як: свято Першого дзвоника, свято Миколая, різдвяні розваги тощо. Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи. 

     Оскільки гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу, гурткові заняття планують у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності. Тож впродовж року в закладі плідно працювали гуртки:

{C}1.    Гурток художньої гімнастики - (керівник – Губко В.В..);

{C}2.    Гурток з вивчення англійського мови - (керівник - Чирченко О.В.)

     Керівники гуртків в  роботі з дітьми враховують анатомо — фізіологічні та психічні особливості дітей, що є запорукою успішного опанування малятами даного  педагогами матеріалу. Їх заняття проходять на високому рівні, діти мають достатні знання з предметів.

      Така форма роботи надала можливість інтелектуального, духовного і морального збагачення дитячої особистості, сприяла розвитку самопізнання.

      Протягом багатьох років наш дитячий заклад співпрацює з дитячим спортивним клубом «Штурм» над розвитком національно – патріотичного та фізично-естетичного виховання дітей «З чого починається Батьківщина». Вивчення  умов життя та бойових мистецтв козаків відбувається двічі на тиждень на  заняттях  викладачами клубу «Штурм» за програмою «Спас». З великим задоволенням вихованці закладу та їх батьки приймають активну участь у святах «Покрова» та «Козацькі забави», які постійно проводяться восени та на весні.

     Належне місце в роботі дошкільного закладу займає співпраця з навчально-виховним комплексом № 66 та ЗОШ № 73. З метою виконання принципу наступності та перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою налагоджене систематичне відвідування занять та уроків між учителями початкових класів та вихователями дошкільних груп.  Позитивна взаємодія вчителів та вихователів обумовлена організацією спільних методичних заходів із використанням інтерактивних форм роботи.  Проводяться батьківські збори, на які запрошують учителів для майбутніх першокласників. У закладі організовують спільні свята, концерти, виставки робіт дошкільного та шкільного віку. Така спільна діяльність допомагає дітям легко адаптуватися до навчання в школі, педагогам — разом розв`язати складні питання наступності дошкільного закладу і школи.

     Наш дошкільний навчальний заклад завжди відкритий для батьків, дітей і громадськості. Велика увага приділяється освіті та вихованню батьків, вважаючи це одним із принципово важливих чинників успішного розвитку і виховання дітей.

 

     Значного поширення набувають творчі форми роботи з батьками в яких беруть участь діти, інші педагоги і співробітники дошкільного закладу. Часто батькам цікаво не тільки спостерігати за дитиною під час її взаємодії з дорослими не в домашніх умовах, а й самим виступати в новій ролі (театралізованій виставі, спортивному змаганні, конкурсі, батьківському всеобучу).

      Кожного року в «День довкілля» спостерігається дружня, творча співпраця батьків та педагогів закладу з облаштування та озеленення ігрових майданчиків.

     З радістю і надхненням батьки беруть участь у проведенні спортивних свят та розваг, які дуже полюбляють діти. Педагоги планують та проводять заходи для всіх вікових груп протягом року. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення майданчика чи зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси.

      Особливу увагу протягом року було звернено на заходи, щодо модернізації матеріально – технічної бази ДНЗ.

Залучення  додаткових джерел фінансування (з 01.06.2017р. до 31.05.2018р.) дозволили зробити:

 1. Акт готовності ДНЗ до навчального року - 7150 грн.
 2. Ремонт групи та роздягальні гр.№6,сходових клітин – 20600 грн..
 3. Поточні ремонти сан. техніки,та інші хоз. роботи – 27320грн.
 4. Ремонт обладнання – 10970грн.
 5. Придбання обладнання – 4920грн.
 6. Миючі засоби – 6620грн.
 7. Медикаменти – 1070грн.
 8.  Канц. товари – 4210грн.
 9. Охорона -  2860грн.
 10. Підписка періодичних видань – 2300грн.
 11. Інтернет та зарядка принтера -  2350грн.
 12. Посуд- 4113грн
 13. Постільна білизна( гр. № 1,10 ) – 21875грн.
 14. Будівельні матеріали – 5690грн.
 15. Вивіз сміття -2010грн.
 16. Дез. засоби– 720грн.
 17. Заміна вивіски ДНЗ – 870грн.

 

 Федоренко В.В. – депутат Дніпровської міської ради:

- ремонт даху 150м2

- мощення тротуару біля ДНЗ

- комплект ігровий (диван та крісло) -43736.69грн.

- ліжко дитяче – 296989.20грн.

- матрац ортопедичний – 128696.40грн.

- комплект постільного приладдя (ковдра та подушка) - 98994.60грн.

 

Бюджет міста:

- лава «Лада» - 22126.56грн.

- стілець 18738грн.

 

       У 2017 році в ДНЗ створена інвентаризаційна комісія, яка контролює прозорість використання благодійних внесків та бюджетних коштів. До складу цієї комісії увійшли батьки, робітники групи тех..нагляду, бухгалтерії,співробітники ДНЗ, депутат Соборної рай.ради.

      Кожен рік поповнюється методичний кабінет дидактичною та методичною літературою, здійснюється передплата періодичних видань.

 У закладі в достатній кількості є навчальні програми та навчально — методичні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для виконання в дошкільних закладах.

 У програмово — методичному забезпеченні роботи закладу значне місце відводиться нормативним, директивним документам, інструктивно — методичним матеріалам МОН України, обласних, міських, районних відділів освіти; документації закладу; періодичним виданням професійної спрямованості.

 Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, підвищення рейтингу закладу в мікрорайоні є певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, на якість вирішення завдань річного плану.

       Аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що розвиток особистості дошкільника був і залишається пріоритетним напрямом освітньої роботи, невичерпним за своїм творчим потенціалом.. А це позначається на ефективності технологічного забезпечення процесу особистісного зростання дошкільників. Тож на часі поглиблення знань педагогів із означеного напряму та привернення уваги до можливості оновити зміст і осучаснити методи й засоби формування особистісної компетентності.

      Протягом навчального року ми прийшли до висновку, що слід приділяти більше уваги наступності в роботі зі школою в реалізації духовного, патріотичного та трудового виховання дітей дошкільного віку. Необхідно поглибити роботу над розвитком комунікативного мовлення дітей; керівництвом сюжетно-рольовими играми; патріотичного виховання ; активізувати роботу з батьками в різних видах діяльності, створити умови для збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят.

     Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей.

    Річний план за минулий навчальний рік  виконано.