КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №337 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "Пізнайко"

 

Наказ

 

Наказ

 

   29.08.2019р.                                                                                           №  26-о

 

   Про дотримання чинного законодавства

   щодо отримання, використання та обліку

   благодійних (добровільних) внесків

   від юридичних та фізичних осіб

 

    Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000р.№1222 (зі змінами), Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 23.03.2005 № 178,рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016р. № 22/14 «Про посилення контролю за отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», від 19.06.2019 №65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», наказу управління освіти ДГП ДМР від 23.08.19р. № 33 « Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» та з метою дотримання закладом вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем працівниками закладу, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу

 

НАКАЗУЮ:

1.     Неухильно виконувати чинне законодавство щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

            постійно                                                                         працівники ДНЗ

 

2.     Не допускати збору будь-яких готівкових внесків працівниками закладу.

            постійно                                                                         працівники ДНЗ

 

3.     Заборонити працівникам ДНЗ примусово стягувати кошти з батьків у вигляді благодійних внесків.

            постійно                                                                         працівники ДНЗ

 

4.     Здійснювати отримання благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб для потреб фінансування ДНЗ згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000р. № 1222 (зі змінами).

            постійно                                                                         працівники ДНЗ

 

5.     Систематично проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю.

            раз на півріччя                                                                 в.о.завідувача

 

6.     Для інформаційної відкритості діяльності закладу постійно оновлювати інформацію про використання коштів на сайті ДНЗ у розділі «Фінансова діяльність»(«Відкритий доступ»), де вказувати перелік товарів, робіт і послуг із зазначенням їх вартості.

                 постійно                                                                                       діловод

 

7.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

В.о.завідувача КЗО ДНЗ № 337 ____________________ С.П. Войтович