КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №337 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "Пізнайко"

 

Інформація щодо забезпечення безпеки дітей та охорони праці

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 337 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Санітарні норми – акт готовності до 2019/2020 навчального року

 

 

2. Вимоги правилам протипожежної безпеки – акт № 925 від 09.08.2019р.

 

 

3. Норми з охорони праці - інформація

 

 Інформація щодо норм з охорони праці

 

  Відповідно до Закону України про охорону праці  , Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01.08.2001№ 563  в закладі в наявності:

- Закон України  « Про охорону праці»

- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01.08.2001№ 563

-Інструктивно-методичні рекомендації « Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»      ( додаток до листа МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491)

-Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в установах і закладах освіти від  26.01.2002 №15

-Програма вступного інструктажу

-Положення про порядок розслідування нещасних випадків,що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №616 ( у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013№ 1365)

-Інструкції з охорони праці та техніки безпеки за професіями та видами робіт.

-Журнал реєстрації і видачі інструкцій

-Посадові (робочі) інструкції.

-Журнал реєстрації вступного інструктажу.

-Журнал реєстрації повторного інструктажу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

-Журнал реєстрації позапланового , цільового інструктажу.

-Журнал реєстрації  інструктажів з охорони праці на робочому місці

-Журнал інструктажів з питань пожежної безпеки.

 -Журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з охорони праці

-Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві

-Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

- Журнал реєстрації нещасних випадків,що сталися з вихованцями

 

     В закладі ведеться робота:

 

-Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників проводиться відповідно до ДНАОП 0,00-4,12-99 « Типове положення про навчання з питань охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України 17.02.99 № 27,зареєстрованого в Мінюсті України 21.04.99 за №248/3541

-інструктажі з питань охорони праці (вступні, повторні, позапланові,цільові)

-інструктажі з питань безпеки життєдіяльності: реагування на надзвичайні ситуації, безпеки дорожнього руху, безпеки побуту з працівниками та вихованцями

-інструктажі з пожежної безпеки, радіаційної безпеки.

-проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу